Aktualno

  • 28.
  • februar
  • 2023

Letno preverjanje davčne obveznosti v Nemčiji

Poslovna enota v Nemčiji in davčno pravilo 183 dni

Če ste v preteklem letu z napotenimi delavci opravljali dela v Nemčiji, nemški pristojni finančni urad (Finanzamt) vsako leto do 31.07. pričakuje vašo dokumentacijo za preverjanje davčne obveznosti v Nemčiji (na dohodek podjetja, ki je bil ustvarjen v predhodnem poslovnem letu v Nemčiji). V kolikor v preteklem letu niste izvajali projekta, ki bi časovno v celotnem obsegu segel še leto nazaj in v aktualno leto in s tem presegel obdobje 12 mesecev, v Nemčiji posledično ni nastala poslovna enota vašega podjetja, prav tako v tem primeru za vaše podjetje ni nastala davčna obveznost, kar pa je treba do zgoraj navedenega datuma vsako leto ustrezno izkazati z dokumentacijo v zvezi s projekti v Nemčiji.

Pomembno: v kolikor dokazila nemškemu finančnemu uradu niso predložena, čeprav ste v preteklem letu izvajali dela v Nemčiji, nemški finančni urad sam oceni davčno obveznost, ki jo je treba poravnati oz. naknadno dokazati, da do davčne obveznosti ni prišlo.

Odločilnega pomena za (ne)nastanek davčne obveznosti je tudi t.i. davčno pravilo 183 dni. V kolikor so delavci v obdobju katerih koli 12 mesecev v Nemčijo napoteni več kot 183 dni, je treba za celotno obdobje (naknadno) oddati dohodninske napovedi in odvesti dohodnino delavcev v Nemčiji. V 183 dni se vštevajo tudi dan prihoda, dan odhoda, prazniki in vikendi med napotitvijo.