Napotitve delavcev

NAPOTITEV DELAVCEV V AVSTRIJO

Pogoje za čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci v Avstriji od 1.1.2017 določa avstrijski Zakon o preprečevanju plačilnega in socialnega dumpinga (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-BG).   

 • Avstrijska kolektivna pogodba

Za vas preverimo in vam natančno obrazložimo pogoje, ki jih določa avstrijska kolektivna pogodba za dejavnost, ki jo boste v Avstriji izvajali z napotenimi delavci.

 • Priglasitev čezmejnega opravljanja dejavnosti

Če vaša dejavnost v Avstriji spada med regulirane dejavnosti (reglementiertes Gewerbe), za vas uredimo priglasitev čezmejnega izvajanja storitev.

 • Dokumentacija v nemškem jeziku

Na podlagi pogojev, ki jih določa avstrijska Kolektivna pogodba in v skladu z določbami avstrijskega zakona LSD-BG, za vas uredimo vso potrebno dokumentacijo v nemškem jeziku, ki jo bodo imeli napoteni delavci ves čas pri sebi za primer kontrole avstrijske Finančne policije. 

 • Prijava napotitve (ZKO)

Najkasneje 1 dan pred napotitvijo delavcev za vas prek avstrijskega elektronskega sistema izvedemo prijavo napotitve (ZKO3) in morebitne kasnejše spremembe napotitve.

 • BUAK (sklad za dopust in odpravnine gradbenih  delavcev)

Če v Avstriji izvajate dejavnost, ki spada v področje gradbeništva, bo avstrijska Centralna koordinacijska služba (ZKO) vašo prijavo napotitve samodejno posredovala avstrijskemu skladu BUAK. V sklad BUAK boste odvajali nadomestila za opravljene delovne ure v Avstriji. Za vas izvajamo komunikacijo s skladom BUAK in posredujemo vlogo za koriščenje sredstev iz sklada BUAK.

 • Avstrijska davčna številka in ID za DDV

V določenih primerih izvajanja storitev (npr. storitev za fizične osebe) je potrebna pridobitev avstrijske ID za DDV (UID-Nummer), ki jo pridobimo v vašem imenu.

 • Zastopanje pred  avstrijskimi javnimi službami in organi

V primeru postopkov pred avstrijskimi javnimi službami in organi (Bezirkshauptmannschaft, AMS, BUAK, Gebietskrankenkasse idr.) za vas izdelamo vloge, ugovore, utemeljitve, pritožbe in druge dopise v nemškem jeziku. Za potrebe davčnega zastopanja v Avstriji vas povežemo z avstrijskim davčnim svetovalcem.  

NAPOTITEV DELAVCEV V NEMČIJO

Pogoje za izvajanje storitev z napotenimi delavci v Nemčiji določajo nemški Zakon o napotitvi delavcev (Arbeitnehmer-Entsendegesetz-AentG), uredba, ki natančno določa obveznost prijave napotitve (Meldeverordnung-AEntGMeldV) ter nemški zakon o minimalni plači Mindestlohngesetz (MiLoG).

 • Nemška kolektivna pogodba

Za vas preverimo in vam natančno obrazložimo pogoje, ki jih določa nemška kolektivna pogodba za dejavnost, ki jo boste v Nemčiji izvajali z napotenimi delavci.

 • Prijava opravljanja dejavnosti pri lokalni obrtni zbornici v Nemčiji

Če vaša dejavnost v Nemčiji spada med regulirane dejavnosti (zulassungspflichtiges Gewerbe), za vas pri pristojni enoti obrtne zbornice v Nemčiji uredimo priglasitev opravljanja dejavnosti z napotenimi delavci.

 • Prijava napotitve delavcev pri nemški carinski upravi (Zollverwaltung)

Pred začetkom izvajanja del za vas izvedemo prijavo napotitve delavcev pri nemški carinski upravi. Napotitev delavcev, ki ni prijavljena, se šteje kot delo na črno.

 • SOKA-BAU - Sklad za dopust in izravnavo plač gradbenih delavcev

Gradbena dejavnost v Nemčiji zajema tudi vse z gradbeništvom povezane dejavnosti (Baunebengewerbe), zato je priporočljivo vnaprej preveriti, če ste dolžni odvajati sredstva v sklad SOKA-BAU. Za vas opravimo prijavo in izvajamo celotno komunikacijo s skladom SOKA-BAU.

 • Freistellungsbescheinigung (Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega odbitnega davka)

Dejavnost gradbeništva in montaže je v primeru poslovanja s tujimi pravnimi osebami v Nemčiji obdavčena z gradbenim davkom (Bauabzugssteuer) v višini 15%, ki ga odvaja nemški naročnik. Če slovensko podjetje pridobi potrdilo za oprostitev plačila tega davka, obveznost plačila davka odpade. Za vas pri nemškem davčnem uradu pridobimo Freistellungsbescheinigung.

 • Registracija za namene DDV v Nemčiji

V primeru vključevanja nadaljnjih podizvajalcev ali opravljanja storitev fizičnim osebam je slovensko podjetje zavezano k registraciji za namene DDV v Nemčiji. V vašem imenu pridobimo nemško ID za DDV (Ust-ID-Nummer).

 • Zastopanje pred nemškimi javnimi službami in organi

V primeru postopkov pred nemškimi javnimi službami in organi (Zoll, Handwerkskammer, SOKA-BAU, Finanzamt) za vas izdelamo vloge, ugovore, utemeljitve, pritožbe in druge dopise v nemškem jeziku.